Za rast i napredak svakoj tvrtki ključni su klijenti. Tko su vaši kupci? Gdje su? Primaju li vašu poruku? Osim onih poznati moramo privući i one koji još uvijek ne znaju za nas, omogućiti im da nas pronađu. Da biste postali vidljivi važno je znati čiju pažnju trebate privući i kako to napraviti. Internet nam je omogućio da objavljivanje i distribucija sadržaja postane jednostavnije i jeftinijom nego ikada do sada. S druge strane, sada postaje vrlo teško privući pažnju kupaca jer je konkurencija i količina informacija kojima su izloženi ogromna. Zbog toga nam trebaju strategija i smjernice – polazeći od marketinških istraživanja sve do kvalitetnog sadržaja koji će biti distribuiran najprikladnijim kanalima.