Društvena poduzeća za radnu integraciju (WISE) posluju širom Europe u različitim zakonodavnim okvirima i pod različitim nacionalnim okolnostima. Također se razlikuju u pogledu unutarnje strukture kao što su organizacijska kultura, komunikacija, osobni razvoj i tako dalje. Ovaj je odjeljak stoga namijenjen predstavljanju nekih od ovih aspekata te nekih dobrih praksi i projekata koji imaju informativan karakter i koji bi mogli biti korisni i poslužiti kao inspiracija za dodatno učenje i razvoj.

Predstavljanje WISE-ova u Europi: Zakonodavni okvir, strategije, nacionalne specifičnosti

Projekt PRESS

Tema: „Društvena ekonomija i obrazac društvenih poduzeća za radnu integraciju kao alat za uključenje slabovidnih osoba u radne procese“. Ciljevi projekta PRESS su doprinos u borbi protiv siromaštva i društvene isključenosti, s posebnom fokus na poziciju Roma i Romkinja i žena u nepovoljnom položaju te promicanje modela i upotrebe WISE-a za podršku njihovoj socijalnoj i radnoj uključenosti. Projet PRESS se financirao iz programa Erasmus +.

R.E.S.P.E.C. - Rentabilité des entreprises sociales, prévision, emplois et compétences

Potreba za integriranom strategijom koja kombinira uspješne sustave potpore prihoda, uključiva tržišta rada i odgovarajuće socijalne usluge je ključna. Projekt je usmjeren na ove osnove objedinjujući zaposlenost, vještine i društvenu isključenost. Provodio se u Francuskoj, Mađarskoj i Španjolskoj.

Društveno poduzetnišvo za radnu integraciju u Istočnoj i Srednjoj Europi kroz strukturnu i simboličku transformaciju

Središnje pitanje koje se postavlja je kako su strukturalni i semiotički kontekst, gledano iz perspektive kulturne političke ekonomije izabranih postkomunističkih društava Istočne i Srednje Europe (Hrvatska, Češka, Slovenija i Poljska), utjecali na povijesni razvoj i suvremenu situaciju društvenog poduzetništva, s fokusom na integraciju društveno ugroženih skupina na tržištu rada. Na temelju sekundarnih podataka, anketa, polustrukturiranih intervjua i fokus grupa s dionicima transnacionalnog projekta INNO WISE, identificirali smo da su i komunističke i postkomunističke transformacije uglavnom nepovoljne za WISE-ove. S druge strane, ključni faktor koji doprinosi održivosti je vanjski je utjecaj struktura i diskursa nakon ulaska u Europsku uniju.

Unutar WISE-a: Organizacijska kultura, osobni razvoj, komunikacija

Trening za trenere

Edukacijski materijali su razvijeni u okviru prijekta “Jobcoach+" i prvi puta su testirani na UVEG-u u svibnju 2017. Sadrži tri modula: MODUL 1: STRATEGIJE ZA OSOBNI RAZVOJ NA RADNOM MJESTU; MODUL 2: KOMUNIKACIJA; MODUL 3: UPRAVLJANJE SUKOBIMA U DRUŠTVENIM PODUZEĆIMA ZA RADNU INTEGRACIJU

Poboljšanje učinkovitosti WISE-ova

Učinkovitost društvenih poduzeća za radnu integraciju u Hrvatskoj, Sloveniji i talijanskim regijama Lombardija i Trentino

Ovaj rad analizira objektivne i subjektivne društvene i ekonomske performanse društvenih poduzeća za radnu integraciju u Hrvatskoj, Sloveniji i talijanskim regijama Lombardija i Trentino. Konkretnije, glavni je cilj testirati: a) usklađenost između subjektivnog i objektivnog djelovanja WISE-a i b) kompatibilnost između njihovih ekonomskih i društvenih učinaka.

Design Thinking za veću dobrobit: Inovacije u društvenom sektoru

Saznajte više o tome kako vam Design Thinking, pristup rješavanju problema koji u fokus stavlja osobu, može pomoći da uistinu shvatite problem, generirate ideje vrijedne testiranja i ponavljanja kako biste pronašli rješenja koja donose stvarnu promjenu. Kroz iskustva iz različitih područja poput javne uprave, zdravstva i obrazovanja, tečaj će vam predstaviti alate, tehnike i način razmšljanja potrebne za korištenje ove metode za otkrivanje novih i kreativnih rješenja u društvenom sektoru.

Social Value International

Ima veliku količinu resursa, usredotočena na mjerenje društvenog utjecaja. Postoji poseban odjeljak s alatima i softverima dostupnima za mjerenje društvenog utjecaja. Tu je manji broj softverskih platformi akreditirani od strane Social Value Internationala, ali također se navode i druge platforme koje nisu akreditirane.

Dobre prakse u WISE-ovima

Autonomija staza: zbirke najboljih praksi

Seminar o uzajamnom učenju za praćenje društvene i radne integracije osoba u nepovoljnom položaju, posebno osoba s mentalnim, fizičkim i psihosocijalnim invaliditetom u zemljama CEI.

Kako društvena poduzeća jačaju lance dobavljača

Tečaj ima globalnu važnost jer su prilozi zabilježeni tijekom Svjetskog foruma društvenih poduzeća 2018. u Edinburghu (Škotska) na kojem su sudjelovali vodeći zagovornici korporativnih društvenih partnerstava iz cijelog svijeta. Predavači opisuju njihovu motivaciju za angažman, procese nabave ili opskrbe te mjerenje i priopćavanje društvenog utjecaja. Tečaj je vrlo zanimljiv i imao je sjajne webinare iz cijelog svijeta.

Razno

Comparativa ayudas

Posebni samostalni natječaji za društvena poduzeća za radnu integraciju u 2017 (ažurirani u kolovozu 2018). Dostupno samo na španjolskom jeziku

Pokreni svoje društveno poduzeće

Skup smjernica i uputa kako osnovati društveno poduzeće i odgovoriti na njegove potrebe. Analiziraju se teme kao što su: prodaja, marketing, brendiranje, poslovni plan i slično.