Društvena poduzeća za radnu integraciju (WISE; Work Integration Social Enterprises) su društvena poduzeća koja se fokusiraju na poboljšanje izgleda za zapošljavanje onih najudaljenijih od tržišta rada. Model radne integracije se pokazao učinkovitim u EU-u, gdje se primjenjuje u različitim specifičnim oblicima i s različitim ciljevima (kao odskočna daska ili stalni programi). Radna integracija, naime, neposredno odgovara na potrebu za zapošljavanjem i istovremeno podržava dugoročni osobni socijalni i profesionalni rast uključenih osoba. Takva društvena poduzeća imaju snažnu pedagošku dimenziju u smislu pokretanja različitih treninga i obrazovnih programa osmišljenih na temelju postojećih kapaciteta (na profesionalnoj razini kao i na sudjelovanju društvenom životu lokalne zajednice) te razvoja pojedinačnih potencijala unutar samog poduzeća.

Projekt INNO-WISEs rezultat je suradnje četiri ključna istraživačka i tehnološka subjekta, tri jedinice lokalne vlasti i pet konzorcija i mreža društvenih poduzeća za radnu integraciju (WISE). Cilj im je otkloniti sve tehnološke nedostatke, utvrđivanjem tih tehnoloških nedostataka i manjka vještina kod WISE-ova u Srednjoj Europi, kako bi razvili aplikaciju i arhitekturu IKT koja poboljšava ili razvija njihove tehnološke i upravljačke kompetencije. Glavni cilj ovog projekta je osigurati upravljačke i tehničke alate za WISE-ove kroz IKT platformu i edukacijske programe, koji će omogućiti WISE-ovima da u potpunosti razumiju i koriste tehnologije uvedene u njihovim poduzećima.

Projekt INNO-WISEs usmjeren je rješavanju svih razvojnih potreba sektora društvenih poduzeća za radnu integraciju, od tehnoloških nedostataka do manjka vještina, kroz razvoj prilagodljive IKT platforme i nekoliko edukacijskih programa. Očekuje se da će ta IKT platforma i programi osposobljavanja utjecati na održivost WISE-ova uključenih u projekt, a samim time i na gospodarski rast i društvenu uključenost u regijama u kojima djeluju.

Inovativna tehnološka platforma ponudit će WISE-ovima ključne tehnologije, kako upravljačke tako i one tehničke (npr. podrška inovativnim proizvodnim procesima). Tako će taj alat podupirati WISE-ove u razvoju inovativnih proizvoda, usluga i procesa, povezanih s gospodarskim sektovima u kojima djeluju (gospodarenje otpadom, recikliranje i ponovna uporaba, održivi turizam i poljoprivreda). Platforma je oblikovana u skladu sa stvarnim potrebama korisnika, a sadržavat će nekoliko edukacijskih modula baziranih na Massive Online Open Course (MOOC) koji će biti na raspolaganju korisnicima.

Edukacijski/trening programi bit će usmjereni na tehnološke i menadžerske (upravljačke) kompetencije za voditelje i zaposlenike u društvenim poduzećima za radnu integraciju (WISE). Ti će programi neposredno podupirati razvoj njihovih kapacitete za inovacije i poduzetničkog duha, kroz podršku ključnim sposobnostima, a koje im trenutno nedostaju (poput inivativnih upravljačkih i organizacijskih vještina). Uključuju treninge/radionice, edukacijske materijale i materijale razvijene za MOOC module.

Projekt INNO-WISEs, koji okuplja 12 partnera, ima snažnu i vrlo vrijednu transnacionalnu dimenziju jer uključuje partnere iz pet srednjoeuropskih zemalja (Italije, Slovenije, Hrvatske, Poljske te Belgije), ključne istraživačke i tehnološke aktere, konzorcije društvenih poduzeća (za radnu integraciju) iz Srednje Europe te Europsku mrežu društvenih poduzeća za radnu integraciju.