Ljudje svoje delo dobro opravljajo le, če je ustrezno strukturirano. Vedeti moramo, kaj početi, kdaj to početi, s kakšnim učinkom in kakšno podporo dobimo pri svojem delu in še veliko več. Jasen pregled nad nalogami, zaporedjem, roki, ekipo, razpoložljivimi viri itd. je popoln podporni mehanizem, ki zaposlenim nudi strukturo. Zaposleni prav tako potrebujejo povratne informacije od nadrejenih in sodelavcev. Moramo jih spodbujati, da zahtevajo povratne informacije in jih prav tako sami zagotavljajo. Pri motiviranju zaposlenih je pomembno spodbujati tudi odgovornost pri skrbi za druge človeške vire. Oddelku za upravljanje človeških virov je treba zagotavljati in omogočati vsebinske rešitve, ki olajšujejo delo in življenje zaposlenih. Od ustreznega informacijskega sistema za upravljanje virov, do avtomatizacije iskanja kadrov in izbirnega postopka pri zaposlovanju …