Za učinkovito upravljanje s časom se moramo odzivati že vnaprej. Z ustreznim načrtovanjem, upravljanjem s časom in strateškim odzivanjem na trende, ter s praksami, ki nam omogočajo edinstvene konkurenčne prednosti. Kot je nekoč zapisal William Shakespeare: »Bolje tri ure prezgodaj kot eno minuto prepozno.« Če varčujemo s časom, varčujemo tudi s stroški in dosegamo učinkovitost. Zavedanje o časovni komponenti in optimizacija učinkovitosti virov tako oblikujeta kulturo celotne organizacije, ki ima zagon in oblikovan namen delovanja. Ključnega pomena je, da imamo rdečo nit, ki kroji pot tej učinkovitosti. Ta nit obsega vse postopke, ki se izvajajo na podlagi načel projektnega vodenja, usmerjanju izkoriščanja najdragocenejših virov – časa in ljudi, in sicer za namene doseganja trajnostnega poslovanja.