WISE so socialna podjetja, ki delujejo po Evropi v različnih zakonodajnih okvirih. Razlikujejo se tudi po notranji strukturi, kot so organizacijska shema, komunikacija, osebni razvoj ipd. Cilj tega poglavja je predstaviti nekatere od teh vidikov, pa tudi nekaj dobrih praks in projektov.

Uvedba WISE v Evropi: zakonodajni okvir, strategije, nacionalne posebnosti

Projekt PRESS

Tema: »Socialna ekonomija in vzorec delovno aktivnih socialnih podjetij kot orodje za vključevanje prikrajšanih oseb« Cilji projekta PRESS je prispevati k boju proti revščini in socialni izključenosti, s posebno pozornostjo na položaj prikrajšanih žensk , Romov in Romkinj ter za spodbujanje modela in uporabe WISE za podporo njihove socialne in delovne vključenosti. PRESS je projekt, ki ga financira program Erasmus +, ki organizacijam iz različnih držav članic Evropske unije omogoča, da z medsebojno obogatitvijo razpravljajo o temah vključevanja in spreminjajo svoje najboljše prakse.

R.E.S.P.E.C. - Rentabilité des entreprises sociales, prévision, emplois et compétences

Nujna je potreba po integriranih strategijah, ki združujejo uspešne sisteme podpore dohodku, vključujoče trge dela in ustrezne socialne storitve. Projekt je osredotočen na te osnove z združevanjem zaposlitve, spretnosti in socialne izključenosti. Je v FR / HUN / ESP

Delovno aktivno Socialno podjetništvo v vzhodni in srednji Evropi s pomočjo strukturne in semiotične preobrazbe

Osrednje vprašanje je postavljeno v strukturo in pol semiotični kontekst iz vidika kulturne politične ekonomije izbranih postkomunističnih društev vzhodne in srednje Evrope (Hrvaška, Češka, Slovenija in Poljska) ter njihov vpliv na zgodovinski razvoj in sodobne razmere družbenega podjetništva, usmerjenega v vključevanje prikrajšanih družbenih skupin na trg dela (delovno aktivna socialna podjetja (WISE)). Na podlagi sekundarnih podatkov, anket, polstrukturiranih intervjujev in fokusnih skupin z zainteresiranimi stranmi iz nadnacionalnega projekta INNO WISE prepoznamo komunistične in postkomunistične transformacije kot večinoma neugodne za WISE, ključni dejavnik, ki prispeva k njihovi izbiri kot izvedljiva možnost po letu 2004, je bila zunanji vpliv struktur in diskurzov, povezanih z Evropsko unijo.

Znotraj WISE: Organizacijska kultura, osebni razvoj, komunikacija

Usposabljanje za trenerje

Učni material je bil razvit v okviru programa “Jobcoach +" in je bil prvič preizkušen na UVEG-u maja 2017. Vsebuje 3 module: – MODUL 1. STRATEGIJE ZA OSEBNI RAZVOJ NA DELOVNEM MESTU – MODUL 2. KOMUNIKACIJA – MODUL 3. UPRAVLJANJE KONFLIKTA V PODJETJIH DELOVNE INTEGRACIJE

Izboljšanje učinkovitosti WISE-jev

Uspešnost dela socialnih podjetij na Hrvaškem, v Sloveniji in italijanskih regijah Lombardija in Trentino

Ta članek analizira objektivne in subjektivne družbene in ekonomske učinke socialnih podjetij za delovno integracijo na Hrvaškem, v Sloveniji in italijanskih regijah Lombardija in Trentino. Natančneje, glavni cilj je preizkusiti: a) skladnost med subjektivnim in objektivnim delovanjem WISE in b) združljivost med njihovo ekonomsko in socialno uspešnostjo.

Oblikovalsko razmišljanje (design thinking) za večje dobro: inovacije v socialnem sektorju

Preberite več o tem, kako oblikovalsko razmišljanje, človeško usmerjen pristop k reševanju težav, lahko pomaga resnično razumeti težavo, ustvariti ideje, ki jih je vredno preizkusiti, in iterate, da najdete rešitve, ki resnično vplivajo. Skozi globalne zgodbe z različnih področij, kot so vlada, zdravstvena oskrba in izobraževanje, vam bo tečaj pokazal orodja, tehnike in miselnost, ki so potrebna za oblikovalsko razmišljanje za odkrivanje novih in kreativnih rešitev v socialnem sektorju.

Social Value International

Ima veliko sredstev, ki se osredotočajo na merjenje družbenega učinka. Na voljo je posebno poglavje o orodjih za socialno vrednost in programski opremi za merjenje socialnega vpliva. Majhno število programskih platform je akreditirano pri Social Value International, vendar navajajo tudi druge platforme, ki niso bile akreditirane.

Dobre prakse WISE-ov

Avtonomija poti: zbirke najboljših praks

Potek avtonomije: Seminar o vzajemnem učenju o spremljanju socialne in delovne integracije prikrajšanih ljudi, zlasti oseb z duševnimi, telesnimi in psihosocialnimi oviranostmi v državah CEI.

Kako socialna podjetja krepijo dobavne verige podjetij

Tečaj ima svetovno pomembnost in prispevki so bili zabeleženi na svetovnem forumu Social Enterprise World Forum 2018 v Edinburghu na Škotskem, v katerem so sodelovali vodilni zagovorniki korporativnih socialnih partnerstev s celega sveta. Predavatelji tečajev opisujejo njihovo motivacijo za udejstvovanje, procese nakupa ali dobave ter merjenje in sporočanje družbenega učinka. Je zelo zanimiv in ima odlične webinarje z vsega sveta.

Razno

Comparativa ayudas

POSEBNI AVTONOMNI RAZPISI ZA PODJETJA ZA DELOVNO AKTIVNA PODJETJA V 2017 – posodobitev avgust 2018. Na voljo samo v španščini.

Zaženi svoje Socialno podjetje

Nabor smernic in navodil, kako ustanoviti svoje socialno podjetje in odgovoriti na njegove potrebe. Analizirajo se teme, kot so: prodaja, trženje, trženje blagovnih znamk, poslovni načrt in drugo.