Aby dobrze działać, ludzie potrzebują struktury. Musimy wiedzieć, co robić, kiedy to robić, z jakim efektem, jakie wsparcie mamy podczas pracy i wiele więcej. Konieczna jest przejrzystość zadań, sekwencji, terminów, ludzi w zespole, dostępnych zasobów itp. Ponadto pracownicy potrzebują informacji zwrotnych od swoich przełożonych i kolegów. Powinniśmy zachęcać pracowników do proszenia o opinię. W procesie zwiększania kadry niezwykle ważne jest, aby nie zapomnieć o zwiększeniu liczby osób odpowiedzialnych za zasoby ludzkie w Twojej firmie. Dział zasobów ludzkich może przez cały cykl życia pracownika wspierać go i wzmacniać, dzięki wielu znaczącym rozwiązaniom, które ułatwiają życie. Od odpowiednich systemów zarządzania informacjami o zasobach ludzkich, po automatyzację procesów pozyskiwania i selekcję podczas rekrutacji…