Namen poslovanja je že po definiciji služenje denarja. Denar je pomemben, saj nam pomaga ohranjati posel, spodbuja kakovost življenja naših zaposlenih ter nam omogoča, da vračamo skupnosti! Pri učinkovitem upravljanju je zmanjševanje stroškov prav tako pomembno kot ustvarjanje stabilnih prihodkov. Razvijte svoj poslovni model za pritok denarja iz čim več virov, ki jih zmorete upravljati. Pri pripravi poslovnega modela se osredotočite na optimizacijo dobavne verige in ustvarjanja vrednosti, da izločite nepotrebne izgube in stroške. Za namene nižanja stroškov in preprečevanja izgub moramo najprej uporabiti znanje, saj vrednost ustvarjamo na podlagi odločitev, ki jih sprejemamo z dobrimi informacijami, ter z izvajanjem teh odločitev.