WISE so socialna podjetja, ki se osredotočajo na izboljšanje možnosti zaposlitve za tiste, ki so najbolj oddaljeni od trga dela. Model WISE se je izkazal za učinkovitega v EU prek različnih posebnih oblik in končnih ciljev (odskočna deska in stalni programi), odzval se je na takojšnjo potrebo po zaposlovanju, hkrati pa dolgoročno podpira družbeno in poklicno rast ljudi. Imajo močno pedagoško razsežnost v smislu uvedbe usposabljanj in izobraževalnih programov, zasnovanih na podlagi obstoječega potenciala (na poklicni ravni in njegove udeležbe v družbi) in razvijajo potencial posameznikov znotraj podjetja.

Projekt INNO-WISEs je rezultat sodelovanja med štirimi ključnimi raziskovalnimi in tehnološkimi subjekti, tremi lokalnimi organi in petimi WISE konzorciji ter mrežami. Namen projekta je odpravljati tehnološke vrzeli prek prepoznavanja primanjkljajev na področju tehnologije in veščin med podjetji socialne ekonomije (WISE) v srednji Evropi. To vodi v razvoj IKT aplikacije in arhitekture, ki izboljšujeta ali razvijata njihove tehnološke in menedžerske kompetence. Glavni cilj tega projekta je zagotoviti menedžerska in tehnološka orodja za WISE-je s pomočjo IKT platforme in programov usposabljanja, ki bodo WISE-jem omogočili celovito razumevanje in uporabo tehnologij v njihovih podjetjih.

Projekt INNO-WISEs je namenjen reševanju vseh razvojnih potreb posameznih sektorjev WISE-jev, od njihovih tehnoloških vrzeli pa do pomanjkanja veščin, preko razvoja fleksibilne IKT platforme in izbranih programov usposabljanja. Pričakujemo, da bodo IKT platforma in programi usposabljanja vplivali na trajnost WISE-jev, vključenih v projekt, s tem pa tudi na gospodarsko rast in socialno vključenost njihove regije.

Inovativna tehnološka platforma bo WISE-jem zagotovila tako ključne menedžerske kot tehnične tehnologije (npr. podpora inovativnim proizvodnim procesom). Tako bo to orodje podpiralo WISE-je pri razvoju inovativnih proizvodov, storitev in procesov, vezanih na gospodarske sektorje, v katerih delujejo (tj. ravnanje z odpadki, recikliranje in ponovna uporaba, trajnostni turizem in kmetijstvo). Platformo smo oblikovali skladno z dejanskimi potrebami uporabnikov, gostila pa bo tudi modele usposabljanja Massive Online Open Course (MOOC), ki bodo na voljo uporabnikom.

Programi usposabljanja bodo osredotočeni na tehnološke in vodstvene kompetence za vodje in zaposlene v WISE-ih (delovno aktivnih socialnih podjetjih). Ti programi bodo neposredno podpirali inovativne zmogljivosti WISE-jev in razvoj izrazitejše podjetniškega duha s podporo ključnim sposobnostim, ki jih trenutno primanjuje. To so na primer inovativne menedžerske in organizacijske sposobnosti. Programi vključujejo vsebine modulov za usposabljanje iz oči v oči, gradiva za usposabljanje ter vsebine in materiale, razvite za module MOOC.

Projekt INNO-WISEs, ki združuje 12 partnerjev, ima močno transnacionalno razsežnost, ki vključuje visoko usposobljene partnerje iz petih srednjeevropskih držav (Italije, Slovenije, Hrvaške, Poljske in Belgije), poleg tega pa tudi ključne raziskovalne in tehnološke subjekte, skupine konzorcijev WISE-jev iz srednjeevropskih držav ter Evropsko mrežo WISE-jev.