Aby efektywnie zarządzać czasem, musimy reagować z odpowiednim wyprzedzeniem. Koniecznym jest odpowiednio wcześniej planować, zarządzać czasem i reagować na trendy .Jak powiedział kiedyś William Shakespeare „Lepiej o trzy godziny za wcześnie, niż o minutę za późno”. Oszczędzając czas oszczędzamy koszty i osiągamy wydajność. Ponadto, świadomość czasowa i maksymalizacja wydajności zasobów kształtują kulturę całej organizacji w sposób ukierunkowany. Linia, która utrzymuje wszystko zgodnie z planem, musi być zawsze obecna w tle i musi być fundamentalna. Linia ta składa się z właściwie ustalonych procesów, kierujących się zasadami zarządzania projektami, kierującymi wykorzystaniem naszych najcenniejszych zasobów – czasu i ludzi – w celu osiągnięcia zrównoważonego charakteru naszej działalności.