Fundraising Internetowy

Tematem szkolenia będzie funraising internetowy, czyli w ostatnich latach najszybciej rozwijająca się metoda fundraisingu. Uczestnicy poznają zasady zbierania pieniędzy w Internecie i przetestują je w praktyce prowadząc zbiórkę dla wybranego projektu. Program jest zaadresowany do członków zarządów organizacji oraz osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie funduszy i relacje z darczyńcami. Szkolenie poprowadzi Robert Kawałko -trener, mentor, doradca prezesów i managerów, obecnie prezes dwóch organizacji, specjalista od zdobywania pieniędzy na trudne projekty.

Miejsce szkolenia: online, webinar
Data szkolenia: 27.5.2020.
Wykładowca: Robert Kawałko

# Materiały treningowe (PDF)

Previous

Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach

Next

Promocja w mediach społecznościowych