Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach

Po zbadaniu potrzeb przedsiębiorstw społecznych (Work Integration Social Enterprises) chorwaccy menedżerowie WISE wyrazili chęć i potrzebę dalszego rozwijania swoich zdolności zarządzania zasobami ludzkimi.

Szkolenie, które odbyło się w Zagrzebiu w Chorwacji, przeprowadzone było w taki sposób, że daje kontekst zarówno poszczególnym rolom i zespołom tworzonym przez te pojedyncze osoby, jak i szerszemu kontekstowi, z jakim spotykają się oni w całym systemie organizacji. Przekłada się to na fakt, że szkolenie obejmuje trzy integralne poziomy zarządzania zasobami ludzkimi: rozwój jednostki, rozwój zespołu oraz procesy na poziomie organizacyjnym zarządzania zasobami ludzkimi. Szkolenie skierowane jest zarówno do kadry zarządzającej, jak i kadry operacyjnej przedsiębiorstw społecznych.

Należy wziąć pod uwagę indywidualny rozwój pracowników w firmie, a idealnie byłoby, gdyby praca pracownika również przyczyniła się do jego rozwoju osobistego. Dlatego ten segment szkolenia obejmuje znaczenie rozwoju potencjału ludzkiego dla wspólnego sukcesu organizacji; rozwój kariery i kierowanie pracownikami; a także zastosowane działania wspierające rozwój pracowników i proces ich planowania. Kolejny poziom, jakim jest praca zespołowa, jest być może najważniejszym składnikiem każdej historii sukcesu. Z tego powodu szkolenie to szczegółowo omawia czym jest praca zespołowa, jaki jest efekt pracy zespołowej (skąd wiemy, że zespół pracuje) i jak go osiągnąć. Role w zespole są zdefiniowane, omówiono różne etapy przywództwa w zespole, wyjaśniono różnice w zarządzaniu oraz nauczono metody rozwiązywania problemów zespołu. Na poziomie organizacji podstawy zarządzania zasobami ludzkimi są omówione w studium przypadku, a następnie należy zwrócić uwagę na następujące procesy: umiejętności planowania i zarządzania, wybór, wdrożenie, motywacja, efekty pracy i ocena wyników, a także ocena satysfakcji pracowników.

Miejsce szkolenia: Zagrzeb, Chorwacja
Data szkolenia: 4.11.2019.
Wykładowca: Miljenka Plazonić Bogdan

# Materiały treningowe (PDF)

* This training material is prepared by Miljenka Plazonić Bogdan and Iva Marjanović and it is published under the CC BY-NC-ND license. By downloading this file you agree to be bound by the specific terms and conditions of this Creative Commons license.

Previous

Nowe narzędzia zwiększające produktywność biznesu

Next

Fundraising Internetowy