WISEs (Work Integration Social Enterprises) to przedsiębiorstwa społeczne, które koncentrują się na poprawie perspektyw zatrudnienia osób najbardziej oddalonych od rynku pracy. Model pracy tych przedsiębiorstw okazał się skuteczny w UE, gdzie został zastosowany z różnymi szczegółowymi formami i celami (trampolina i stałe programy). Ten model odpowiedział na wyzwanie jakim jest zatrudnienie, wspierając jednocześnie rozwój społeczny i zawodowy ludzi w perspektywie długoterminowej. Przedsiębiorstwa te mają silny wymiar pedagogiczny pod względem inicjowania programów szkoleniowych i edukacyjnych zaprojektowanych w oparciu o istniejący już potencjał (na poziomie zawodowym i przy jego udziale w społeczeństwie) oraz rozwijają indywidualny potencjał w swoim przedsiębiorstwie.